Política de privacitat de www.lauraceramik.com

Aquest lloc web recull algunes dades personals dels seus Usuaris.

Responsable del tractament i del responsable del tractament

Laura Niubó

Correu electrònic de contacte del titular: info@lauraceramik.com

Classes de dades recollides

Entre els tipus de Dades Personals que recull aquest lloc web, ja sigui directament o a través de tercers, es troben: Cookie, Dades d’Ús, Nom, Cognoms, Telèfon i Adreça de correu electrònic.

La informació completa relativa a cada categoria de Dades Personals recollides es proporciona en els apartats d’aquesta Política de Privacitat dedicada a aquesta finalitat o mitjançant textos explicatius específics mostrats abans de la recollida d’aquestes Dades.
Les Dades Personals podran ser facilitades lliurement per l’Usuari o, en el cas de dades d’ús, es recolliran automàticament quan utilitzi aquest lloc web.
Totes les Dades sol·licitades per aquest lloc web són obligatòries i la negativa a prestar-les pot fer que aquest lloc web sigui la possibilitat de prestar els seus serveis. En els casos en què aquest lloc web indiqui específicament que determinades Dades no són obligatòries, l’Usuari serà lliure de no comunicar aquestes Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o funcionament del servei.
Els usuaris que tingui dubtes sobre quines Dades són obligatòries poden posar-se en contacte amb el Titular.
L’ús de cookies – o altres eines de seguiment – per aquest lloc web o pels propietaris de serveis de tercers utilitzats per aquest lloc web té com a objectiu prestar el servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualsevol altra finalitat descrita en aquest document i en la Política de Cookies, si està disponible.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquest lloc web i declara que té el consentiment d’aquests tercers per facilitar aquestes Dades al Titular.

Modalitat i lloc de tractament de dades recollides

Modalitats de Tractament

El Responsable tractarà adequadament les Dades de l’Usuari i prendrà les mesures de seguretat adequades per evitar l’accés, divulgació, alteració o destrucció no autoritzada de les Dades.
El tractament de les Dades es realitza mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats indicades. A més del Responsable, en alguns casos determinades categories de responsables relacionats amb el funcionament del lloc (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i administració de sistemes) o contractistes externs que presten serveis al Responsable (com ara proveïdors de serveis tècnics externs, empreses de missatgeria, “proveïdors d’allotjament”, empreses de TI, agències de comunicació) que seran nomenats pel Responsable del Tractament podran accedir a l’Interessat , si cal. El Responsable es pot sol·licitar en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Lloc

Les Dades seran tractades a la seu operativa del Responsable, així com en altres llocs on es troben les parts que també estiguin involucrades en aquest tractament. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Responsable del Tractament.

Període de conservació

Les Dades seran tractades durant el període necessari per a la prestar el servei sol·licitat per l’Usuari, o el requerit d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i l’Usuari tindrà dret en tot moment a sol·licitar la interrupció del seu Tractament o la cancel·lació de les Dades.

Finalitat del tractament de les dades recollides

Es recullen les Dades de l’Usuari perquè el Titular prestingi els seus serveis, així com per a les següents finalitats: Estadística, Contacte amb l’Usuari, Optimització i distribució del trànsit i gestió de contactes i enviament de missatges.

Les Dades Personals utilitzades per a cada finalitat es descriuen en les seccions específiques d’aquest document.

Informació detallada sobre el tractament de dades personals

Les dades personals es recopilen per a les següents finalitats i utilitzen els següents serveis:

Poseu-vos en contacte amb l’usuari

Formulari de contacte (aquesta web)

En emplenar el formulari de contacte amb les seves Dades, l’Usuari autoritza a aquest lloc web a utilitzar aquestes dades per respondre a les sol·licituds d’informació, pressupostos o qualsevol altre tipus indicat en la capçalera del formulari.

Dades personals recollides: cognoms, adreça de correu electrònic, nom i número de telèfon.

Protecció SPAM

Aquest tipus de serveis analitzen el trànsit d’aquest lloc web, que potencialment conté dades personals de l’Usuari, amb la finalitat de filtrar el trànsit, missatges i continguts que es reconeixen com a SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA és un servei de protecció SPAM proporcionat per Google Inc.
L’ús de reCAPTCHA està subjecte a la política de privadesa i a les condicions d’ús de Google.

Dades personals recollides: Dades de cookies i d’ús.

Lloc del tractament: Eua – Política de privacitat.

Veure contingut de plataformes externes

Aquest tipus de serveis permeten visualitzar continguts allotjats en plataformes externes directament des de les pàgines d’aquest lloc web i interactuar amb ells.
En el cas que s’instal·li un d’aquests serveis, l’usuari no podrà utilitzar el servei encara que el servei reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines en què estan instal·lades.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts és un servei de visualització familiar tipogràfic proporcionat per Google Inc. que permet a aquest lloc web incorporar aquests continguts a les seves pàgines.

Dades personals recollides: Dades d’ús i diferents tipus de dades, tal com s’especifica a la Política de Privacitat del servei.

Lloc del tractament: Eua Política de privacitat

Estadístiques

Els serveis continguts en aquesta secció permeten al Titular supervisar i analitzar el trànsit web i es poden utilitzar per fer un seguiment del comportament de l’usuari.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics és un servei d’analítica web proporcionat per Google Inc. (“Google”). Google utilitza les Dades Recopilades per fer un seguiment i examinar l’ús d’aquest lloc web, elaborar informes de les seves activitats i compartir-lo amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les Dades recopilades per contextualitzar i personalitzar els anuncis a la seva pròpia xarxa publicitària.

Dades personals recollides: Dades de cookies i d’ús.

Lloc del tractament: Eua – Política de privacitat– OptOut.

Gestió de contactes i enviament de missatges

Aquests serveis permeten gestionar una base de dades d’adreces de correu electrònic, telèfons o altra informació de contacte per comunicar-se amb l’Usuari.
També és possible que aquests serveis recullin dades relatives a la data i hora en què l’Usuari ha vist el missatge, així com sobre les interaccions de l’Usuari amb aquest missatge, com ara fer clic en enllaços inserits en el missatge.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp és un servei de gestió de correu electrònic i enviament de missatges proporcionat per The Rocket Science Group, LLC.

Dades personals recollides: adreça de correu electrònic.

Lloc del tractament: Eua – Política de privacitat .

Optimització i distribució del trànsit

Aquest tipus de serveis permeten a aquest lloc web distribuir els seus continguts a través dels servidors situats en diversos països i optimitzar el rendiment dels mateixos.
Les Dades Personals tractades dependran de les característiques i mètodes d’implantació d’aquests serveis, que per la seva pròpia naturalesa filtren les comunicacions entre aquest lloc web i el navegador de l’Usuari.
Atesa la naturalesa distribuïda d’aquest sistema, és difícil determinar la ubicació exacta a la qual es transfereix el contingut que pugui contenir les Dades Personals de l’Usuari.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare és un servei d’optimització i distribució del trànsit proporcionat per CloudFlare Inc.
La manera d’integració de CloudFlare estableix que filtra tot el trànsit d’aquest lloc web, és a dir, les comunicacions entre aquest lloc web i el navegador de l’Usuari, no obstant això permetent la recollida de dades estadístiques en aquest lloc web.

Dades personals recollides: Cookie i diferents tipus de dades, tal com s’especifica a la Política de Privacitat del servei.

Lloc del tractament: Eua – Política de privacitat

Informació addicional sobre la recopilació de dades i el seu tractament

Defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzades per a la defensa jurídica del Titular en els tribunals o en les fases prèvies a una possible controvèrsia derivada de l’ús abusiu per part de l’Usuari d’aquest lloc web o serveis relacionats.
L’Usuari és conscient que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques per tal de revelar dades personals.

Informació addicional sobre les Dades Personals de l’Usuari

A més de la informació continguda en aquesta política de privacitat, aquest lloc web pot proporcionar a l’Usuari informació contextual sobre serveis específics o la recollida i tractament de dades personals.

Registre i manteniment del sistema

Per raons relacionades amb el funcionament i el manteniment, aquest lloc web i qualsevol altre servei de tercers utilitzats poden recopilar un registre del sistema, és a dir, fitxers que registren interaccions i poden contenir dades personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

En qualsevol moment es podrà sol·licitar informació addicional sobre la recollida i tractament de dades personals al Responsable. Podeu trobar informació de contacte al principi d’aquest document.

Exercici de drets per part dels interessats

Els titulars als quals es refereixen les Dades Personals tenen dret a obtenir en qualsevol moment la confirmació que aquests han estat emmagatzemats pel Responsable, per conèixer el seu contingut i origen, verificar la seva exactitud o sol·licitar que siguin emplenats, cancel·lats, actualitzats o rectificats, per ser anonimitzats o bloquejar aquelles Dades Personals que s’estan indintant en contravenció de les lleis , així com oposar-se al seu tractament per qualsevol motiu legítim. Les sol·licituds s’han d’enviar al Responsable mitjançant les dades de contacte indicades anteriorment.

Aquest lloc web no permet sol·licituds de “No facis el seguiment”.
Per determinar si algun dels serveis de tercers que utilitzeu accepta sol·licituds de “No facis el seguiment”, llegeix les seves polítiques de privadesa.

Canviar aquesta política de privacitat

El Responsable es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment notificant als Usuaris a través d’aquesta pàgina. Es recomana revisar aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l’última modificació indicada al final. En el cas que un Usuari no estigui d’acord amb alguna de les modificacions que es faci en aquesta Política, l’Usuari haurà de deixar d’utilitzar aquest lloc web i podrà sol·licitar al Responsable que suprimeixi les seves Dades Personals. Llevat que s’indiqui el contrari, la política de privacitat vigent en qualsevol moment s’aplicarà a totes les Dades Personals que el Responsable hagi recopilat fins aleshores.

Definicions i referències legals

Dades personals (o dades)

Les dades personals són qualsevol informació relativa a una persona físiques, identificades o identificables, fins i tot indirectament, en referència a qualsevol altra informació, inclòs un número d’identificació personal.

Dades d’ús

La informació recollida automàticament per aquest lloc web (o per serveis de tercers utilitzats per aquest lloc web), que pot incloure: les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l’Usuari que es connecta a aquest lloc web, les URIs (Identificador uniforme de recursos), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat per fer la sol·licitud al servidor , les dimensions del fitxer obtingut com a resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc…), el país d’origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat pel visitant, les diferents coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps dedicat a cadascuna de les pàgines) i els detalls relacionats amb l’itinerari seguit dins del lloc web , amb especial referència a la seqüència de pàgines consultades, els paràmetres relatius al sistema operatiu i a l’entorn informàtic de l’Usuari.

Usuari

Les persones que utilitzin aquest lloc web, que han de coincidir amb l’interessat o han estat autoritzades per l’Interessat i les Dades Personals del qual siguin tractades.

Interessat en les dades

La persona natural o jurídica a la qual es refereixen les Dades Personals.

Processador de dades

La naturalitat, legal, administració pública o qualsevol altra institució, associació o organització autoritzada pel Responsable del Tractament per al tractament de les Dades Personals d’acord amb aquesta política de privacitat.

Responsable del tractament (o titular)

La natural, legal, de l’administració pública o de qualsevol altra institució, associació o organització amb la facultat, fins i tot en solidaritat amb un altre Responsable, de prendre decisions sobre la finalitat, els mètodes de tractament de les Dades Personals i els mitjans utilitzats, incloses les mesures de seguretat relatives al funcionament i ús d’aquest lloc web. Llevat que s’especifiqui el contrari, el Responsable del Tractament és el Titular d’aquest lloc web.

Aquest lloc web

L’eina de maquinari o programari mitjançant la qual s’han recopilat les Dades Personals de l’Usuari.

Galeta

Petita unitat de dades emmagatzemades al dispositiu de l’Usuari. Obteniu més informació sobre les galetes aquí.

Informació legal

Avís als Usuaris Europeus: aquesta declaració de privacitat ha estat redactada en compliment de les obligacions establertes en l’article 10 de la Directiva 95/46/CE i d’acord amb el que estableix la Directiva 2002/58/CE, modificada per la Directiva 2009/136/CE de Cookies.

Aquesta política de privacitat només s’aplica a aquest lloc web.

Última opinió: 29 abr 2018

Menú