TALLERS

Es realitzen tallers i activitats de ceràmica a Centres cívics i culturals, casals d’avis, associacions, extraescolars, fires, festes populars…

Desplacem el taller al centre on s’impartirà l’activitat i aquesta pot ser sobre una temàtica específica si així es demana.

L’objectiu de les activitats que es realitzen en aquests tallers és que tothom aprengui, al mateix temps que es diverteix, a treballar la ceràmica de forma personalitzada i segons el seu ritme i inquietuds, adaptant en tot moment el contingut a la creació de cada alumne. Aquests tallers estan adreçats tant a infants com a adults i no és necessari tenir un coneixement previ.

TALLERES A LES ESCOLES

A partir de la manipulació del fang és poden treballar diferents aspectes dins dels centres educatius. Són petits tallers que poden aportar molt tan al docent com a l’alumnat dins la  matèria curricular i com a persones.

PER ALS DOCENTS

Has pensat mai en el fang com a eina transversal dins l’educació? El fang és un material modelable, ideal per realitzar tan tallers de reforç de la matèria curricular com per treballar la cohesió grupal evitant l’assetjament dins i fora de les aules.

Impartim tallers als docents d’infantil, primària i secundària on el fang s’utilitza com a eina per millorar la convivència dins l’aula.

PER ALS ALUMNES

El fang, com a eina transversal, també serveix per reforçar la matèria curricular; a partir de la seva manipulació és pot treballar la comprensió lectora, la història, la geografia, les matemàtiques…

Podeu demanar més informació aquí

Menú