TALLERS

Es realitzen tallers i activitats de ceràmica a Centres cívics i culturals, casals d’avis, associacions, extraescolars, fires, festes populars…

Desplacem el taller al centre on s’impartirà l’activitat i aquesta pot ser sobre una temàtica específica si així es demana.

Can Font 3
Can Fon 7

L’objectiu de les activitats que es realitzen en aquests tallers és que tothom aprengui, al mateix temps que es diverteix, a treballar la ceràmica de forma personalitzada i segons el seu ritme i inquietuds, adaptant en tot moment el contingut a la creació de cada alumne. Aquests tallers estan adreçats tant a infants com a adults i no és necessari tenir un coneixement previ.

TALLERES A LES ESCOLES

A partir de la manipulació del fang és poden treballar diferents aspectes dins dels centres educatius. Són petits tallers que poden aportar molt tan al docent com a l’alumnat dins la  matèria curricular i com a persones.

Can Font 3
Escola d'estiu FUMH 2

PER ALS DOCENTS

Has pensat mai en el fang com a eina transversal dins l’educació? El fang és un material modelable, ideal per realitzar tan tallers de reforç de la matèria curricular com per treballar la cohesió grupal evitant l’assetjament dins i fora de les aules.

Impartim tallers als docents d’infantil, primària i secundària on el fang s’utilitza com a eina per millorar la convivència dins l’aula.

PER ALS ALUMNES

El fang, com a eina transversal, també serveix per reforçar la matèria curricular; a partir de la seva manipulació és pot treballar la comprensió lectora, la història, la geografia, les matemàtiques…

Podeu demanar més informació aquí

Escola d'estiu
Escola d'estiu FUMH
Menú